Geef de nodige hulp

Om iets nieuws te leren heeft je kind de juiste hulp nodig. Ga daarom zorgvuldig na hoe je je kind het best kan ondersteunen en verminder je hulp al naargelang vorderingen van je kind.

Meer lezen: Hoe je kind helpen?

Help je kind wanneer het nodig is, maar houd er rekening mee dat het in de war zou kunnen raken indien je te veel aanwijzingen of stimuli geeft (foto's, aanmoedigende woorden, kleurcodes, enz.).
Trek je ook tijdig terug wanneer je kind een activiteit onder de knie heeft. Een kind met autisme kan immers falen bij het uitvoeren van een activiteit gewoon omdat de volwassene die ze hem geleerd heeft niet meer in de buurt is. Verbale aanwijzingen kunnen bovendien voor gevolg hebben dat het kind er afhankelijk van wordt; geef er dus niet te veel of verminder langzamerhand het aantal.

tafel dekken

Laure kan alleen de tafel dekken als ze eerst samen met mama alles op een plateau heeft gezet.