Illustratie: een ouder zoekt informatie voor zijn autistisch kind op zijn laptop en maakt aantekeningen op een vel papier.

De Praktische Gids

In België is er een divers aanbod van ondersteuning, voorzieningen, diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen met autisme. Hiervoor moet je aankloppen bij verschillende instanties en gelden bepaalde voorwaarden en procedures. Niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden. De Praktische Gids kan je helpen bij je zoektocht.

Mogelijkheden om informatie te zoeken

Vragen & Antwoord (FAQ)

Vind informatie via vragen en antwoorden.

Toolbox

 

Vind hulpmiddelen per thema geordend.

Infofiches

 

Vind informatiefiches via leeftijdsrange en thema.

Wat vind je niet in de Praktische Gids?

Een lijst met adressen kan je niet vinden. Evenmin spreken we ons uit over de kwaliteit van voorzieningen of diensten.