Zelfstandigheid bevorderen

Wees coherent

Ook andere mensen kunnen ertoe bijdragen dat je kind autonomer wordt: broertjes en zusjes, grootouders, de onthaalmoeder, enz. Let erop dat ze het op dezelfde manier aanpakken als jou. Bespreek je verwachtingen met je partner. Omdat je kind een coherente aanpak nodig heeft, gebruikt iedereen het best hetzelfde materiaal en dezelfde aanwijzingen.

Zorg voor een goed evenwicht tussen autonomie en communicatie

Je kind tegelijkertijd leren communiceren en leren autonoom zijn is niet altijd makkelijk. Wanneer je aan autonomie werkt, pas je de omgeving aan opdat het kind een bepaalde taak alleen zou kunnen uitvoeren (je verlaagt de kapstok, plaatst boeken en spelletjes binnen handbereik, bergt speelgoed op in open bakken, enz.). Maar wanneer je op communicatie focust, organiseer je de omgeving zodanig dat je kind verplicht is om iets te vragen (je legt een boek te hoog, bergt de dvd's met tekenfilms op in de kast, laat de verpakking om het koekje, enz.). Dit dilemma los je beter op door te proberen beide domeinen te verzoenen dan door één van beide de voorkeur te geven (aan autonomie werken ten koste van de communicatie of omgekeerd). Zo kan je je kind bijvoorbeeld leren om zijn speelgoed alleen op te ruimen in zijn kamer en hem tegelijkertijd om een boek laten vragen dat in het boekenrek in de woonkamer staat.

Zorg ervoor dat je kind zich gewaardeerd voelt

In het dagelijks leven krijg je volop de gelegenheid om je kind in zijn waarde te bevestigen:

  • Geef je kind verantwoordelijkheden: de planten water geven, de borden afspoelen wanneer u de vaat doet, enz.
  • Geef het de mogelijkheid om zich als individu te manifesteren: eigen speelgoed, buitenschoolse activiteiten, enz.
  • Laat je kind zoveel mogelijk aan de gezinsactiviteiten deelnemen.
  • Zorg ervoor dat je kind niet 'minderwaardig' lijkt.
  • Wanneer je iets aanleert, zorg er dan voor dat de activiteiten en het materiaal aangepast aan de reële leeftijd: laat kommen in elkaar zetten in plaats van peuterblokken, met een aangepaste lepel eten die er neutraal en niet kinderachtig uitziet, laat je kind zelf gemaakte platen inkleuren in plaats van plaatjes uit een tekenboek voor kleuters, enz.
  • Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met zijn of haar keuzes en voorkeuren.