Sociale relaties bevorderen

Wat zijn sociale vaardigheden?

In onze omgang met anderen hebben we tal van sociale vaardigheden nodig.

Vaardigheden om te communiceren: begroeten, luisteren, spreken over bepaalde onderwerpen en zelfs over koetjes en kalfjes praten, een gesprek voeren en beëindigen, taal niet al te letterlijk begrijpen, in groep communiceren, tussen de regels iets kunnen begrijpen, figuurlijke uitspraken begrijpen enz.

Spelvaardigheden: samen spelen, beurt afwachten, delen, compromissen sluiten, conflicten oplossen, omgaan met verliezen, een spel stoppen, bij een spel aansluiten, enz.

Emoties en gevoelens begrijpen: gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen en intonaties begrijpen, zich bewust zijn van eigen gezichtsuitdrukkingen of houding, eigen emoties kunnen uitdrukken, enz.

Conflicthantering: woedehantering, kunnen vragen om hulp, een stressvolle situatie kunnen ontwijken, assertief zijn zonder agressief te zijn, omgaan met pesten, enz.

Vaardigheden bij vriendschappen: weten wat ‘vrienden zijn’ kan inhouden, vrienden kiezen, vrienden maken, een goede en een slechte vriend van elkaar kunnen onderscheiden, delen met vrienden, omgaan met druk van leeftijdsgenoten, enz.

Kunnen doen alsof: om er sociaal bij te horen, hebben we deze vaardigheid hard nodig. Je kan immers niet tegen iedereen je mening zeggen. Doen alsof je ziek bent, doen alsof je iemand sympathiek vindt, een leugentje om bestwil… Af en toe veinzen we allemaal, vaak om onszelf of anderen te sparen, d.w.z. met de beste bedoelingen.

Sociale vaardigheden aanleren is niet makkelijk. Deze website is niet bedoeld als handleiding voor socialevaardigheidstraining. Wel willen we adviezen, suggesties en tips geven die u in het dagelijks leven eventueel kan gebruiken. Het bevorderen van het sociaal begrijpen en vriendschapsrelaties staan centraal.

bal spelen

Tijdens een eenvoudig balspel zijn sociale vaardigheden nodig: kiezen wie begint, omgaan met verlies, regels afspreken en bijstellen, ...

Autisme en sociale omgang

Moeilijkheden in de sociale relaties zijn typisch voor autisme. Ze worden veroorzaakt doordat mensen met autisme de sociale werkelijkheid anders waarnemen en de informatie anders verwerken, waardoor ze tot een andere betekenisverlening komen. Met als uiteindelijk gevolg dat hun gedrag voor ons vreemd, bizar of onaangepast lijkt.

In de rubriek 'Over autisme' gaan we dieper in op dit onderwerp, vooral op de achterliggende oorzaken van de moeilijkheden. Op de volgende pagina’s leest u er meer over:

Sociale communicatie en sociale interactie
Contextblindheid en de moeilijkheden in de sociale omgang
Autisme en empathie
Autisme en gevoelens