Bijkomende stoornissen en problemen

Personen met autisme hebben vaak ook problemen die op zich geen kenmerk zijn van een autismespectrumstoornis. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een andere stoornis naast ASS.

Bijkomende problemen

Vaak gehoorde klachten zijn problemen met slapen, eten en moeilijk gedrag zoals ongehoorzaamheid en driftbuien. Dit maakt het opvoeden van een kind met autisme extra uitdagend. Op de pagina’s over moeilijke gedrag, eetproblemen en slaapproblemen geven we je een inkijk in mogelijke oorzaken. Aansluitend vind je tips die je thuis kan toepassen.

Andere stoornissen

Als mensen met autisme bijkomende stoornissen hebben zoals ADHD, epilepsie, leerstoornissen en taalstoornis spreken we van een dubbele diagnose. Uit cijfers blijkt dat een dubbele diagnose eerder regel dan uitzondering is:

  • Bij ongeveer 70% van de kinderen met een autismespectrumstoornis wordt nog minstens één bijkomende stoornis gediagnosticeerd. 
  • Bij ongeveer 40% worden zelfs twee of meer stoornissen vastgesteld.

Belang van aandacht voor bijkomende moeilijkheden en aandoeningen

Zowel tijdens de diagnostiek als de behandeling is het cruciaal om bijkomende moeilijkheden en aandoeningen helder te krijgen. Een vroege detectie, aangepaste behandeling en interventies rond autisme en andere stoornissen kunnen de resultaten op langere termijn gunstig beïnvloeden. 

Bij de behandeling van kinderen met autisme zijn daarom vaak verschillende disciplines betrokken zoals een psycholoog, logopedist, ergotherapeut, kinesist of psychomotorische therapeut. 

Hoewel er geen geneesmiddelen bestaan voor de kernsymptomen van autisme wordt een farmacologische interventie soms voorgesteld. Met de medicatie wil men de symptomen van de bijkomende aandoeningen verlichten en eventueel de betrokkenheid bij de psychosociale behandeling verbeteren.