Eetproblemen

Liam en mama met koek

Eetproblemen komen vaak voor bij kinderen met autisme. De problemen kunnen divers zijn:

  • weinig gevarieerd eten
  • moeilijke overgang van vloeibaar naar vast voedsel
  • bijzondere eetgewoonten (bijvoorbeeld alles moet in drievoud gegeven worden)
  • bepaalde kleuren niet willen eten
  • heel traag of juist heel snel eten
  • een vaste eetplaats nodig hebben

Om de oorzaak van de eetproblemen te vinden, zal je het standpunt van je kind moeten innemen. Je zal een ‘autistische bril’ moeten opzetten om te zien wat de onderliggende factoren kunnen zijn.

Belangrijk!

 

Wat we beschrijven, mag enkel als algemene richtlijn worden gezien. Bij eetproblemen, zowel te weinig als te veel eten of te eenzijdig eten, raden we aan om professionele hulp te zoeken.