Privacyverklaring

Participate! vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en respecteert de privacywetgeving (GDPR). Wat dit concreet wil zeggen, vind je hieronder terug

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Participate?

Participate! verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door jou aangevraagde dienst.

 • Participate! verzamelt verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties worden volgende gegevens geregistreerd:

o Om op de hoogte te blijven van de evolutie van onze website: e-mailadres

o Voor het gebruiken van de tool ‘De Wegwijzer’ en op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud in deze tool: e-mailadres

o Voor het gebruiken van de tool ‘Atlas’ en op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud in deze tool: e-mailadres

o Voor het inschrijven voor een evenement: naam, voornaam, e-mailadres

o Voor het bestellen van een publicatie: naam, voornaam, e-mailadres, straat/nummer, postcode, gemeente

o Voor het overmaken van een gift: bedrag, naam, voornaam, e-mailadres, straat/nummer, postcode, gemeente

 • Participate! verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd.

Hoe behandelt Participate! persoonlijke gegevens?

 • Persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld, nooit doorgegeven aan derden en nooit openbaar gemaakt.
 • Jouw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde diensten.
 • Participate! geeft jouw contactgegevens nooit door aan derden zonder jouw expliciete toestemming.
 • Participate! geeft nooit jouw contactgegevens door voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart Participate! persoonlijke gegevens?

 • Participate! verbindt zich ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de dienstverlening binnen het doel waarvoor het deze heeft verzameld. Jouw gegevens worden bewaard zolang je geen verwijdering van jouw gegevens vraagt.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

 • Jouw gegevens worden op een zorgvuldige en veilige manier verwerkt en bewaard. Daartoe wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en - maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. Participate werkt hiervoor samen met het webdesign bureau WMstudio.
 • WMstudio gebruikt AWS (Amazon Web Services) cloud computingdiensten om alle informatie die door de gebruiker in de Wegwijzer of Atlas wordt ingevoerd te beschermen en op te slaan. Deze onversleutelde gegevens worden gehost op een specifiek daartoe bestemde server in Ierland. WMstudio zorgt ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen worden ingezet om de database met gebruikersgegevens te beschermen. WMstudio verklaart dat het geen gebruik maakt van de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van gebruikers.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens Participate! kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Hoe kan ik zelf mijn persoonlijke gegevens aanpassen?

 • Je hebt het recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Neem daarvoor contact via info@participate-autisme.be.
 • Indien je van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je bij de Privacycommissie klacht neerleggen. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35) (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

Contactgegevens

Participate! vzw

Ropsy Chaudronstraat 21

1070 Anderlecht

info@participate-autisme.be

Laatste aanpassing: mei 2023