Een moeder deelt informatie (via de wegwijzer) over haar autistisch kind met een ander lid van haar netwerk.

De Wegwijzer

De Wegwijzer geeft je de gelegenheid om de mogelijkheden, de moeilijkheden en de nood aan ondersteuning van jouw kind met autisme te bundelen en te delen met familie, leerkrachten, begeleiders, babysit of anderen van wie je wil dat ze jouw kind leren kennen.