Een doelstelling bepalen

Hoe gedetailleerder je observaties en hoe beter je de vaardigheden van je kind kent, hoe makkelijker je jouw kind de activiteit zal kunnen aanleren. Het is dus belangrijk dat je duidelijk omschreven, verifieerbare en meetbare objectieven bepaalt. 'Alleen bezig zijn terwijl u eten klaarmaakt' of 'dingen doen in zijn kamer' zijn geen duidelijk omschreven doelstellingen. We geven een voorbeeld van een mogelijke doelstelling in het kader van de vrijetijdsbesteding.

Beoogde activiteit: kleuren

  • Wanneer: elke dag na het vieruurtje
  • Waar: in de huiskamer, aan het kleine tafeltje
  • Waarmee: 1 kleurplaat, 1 dikke viltstift, 1 sjabloonsysteem
  • Met wie: papa of mama

De activiteiten op deze manier detailleren zal je helpen om duidelijk te weten wat je wil doen met je kind. Bovendien zal zo'n schema het gezin helpen om coherent te zijn.

Meer lezen: Hoe een doelstelling omschrijven