Leren kiezen

Een keuze maken is moeilijker dan je op het eerste gezicht zou denken omdat er verschillende vaardigheden voor nodig zijn. Je moet de verschillende alternatieven in je hoofd hebben, de gevolgen van je keuze kunnen inschatten en in staat zijn om je keuze te uiten. Dit laatste kan ook moeilijk zijn voor kinderen met autisme die spreken.

Om je kind te helpen kiezen, kijk je eerst en vooral naar zijn voorkeuren:

  • noteer naar welk spel je kind spontaan grijpt
  • kijk hoe je kind een door jou voorgestelde activiteit uitvoert en hoeveel tijd het eraan besteedt
  • visualiseer de activiteiten om een keuze te vergemakkelijken.
keuze picto seppe

Seppe herkent de visuele hulpmiddelen die hem helpen bij het kiezen van een activiteit: zijn keuzekaarten zijn altijd in het geel.

Enkele tips om je kind tot een keuze te bewegen.

  • Stel enkel gekende activiteiten voor.
  • Beperk de keuzemogelijkheden tot twee of drie mogelijkheden.
  • Maak het kiezen eenvoudig: laat je kind kiezen tussen iets dat het graag doet en iets waar het een hekel aan heeft.
  • Visualiseer de keuzemogelijkheden.
  • Laat je kind genoeg tijd om te kiezen.
  • Slaagt het er niet in om te kiezen, geef dan hulp.
  • Kan je kind onmogelijk kiezen, kies dan in zijn plaats.
vrije tijd kiezen fotoboekje

Foto's van de activiteiten waaruit Joachim kan kiezen in zijn vrije tijd.