Hoe een doelstelling omschrijven?

Wat is de doelstelling?

De doelstelling omschrijft de vaardigheid die van het kind wordt verwacht. Ze moet duidelijk omschreven zijn, realistisch (haalbaar voor de persoon in kwestie) en meetbaar. De vaardigheid moet bovendien nuttig zijn.

Leer je kind slechts één gedrag tegelijkertijd aan.

Voorbeelden

  • Wout leert het speelgoed waarmee hij gespeeld heeft opbergen in de speelgoedbak.
  • Robbe leert zijn boekentas sluiten.
  • Milan leert zijn handen wassen voor hij aan tafel gaat.
  • Sofie leert een bal vangen in de tuin.
Hoe het niet moet Opmerkingen
Raphaël leert zich wassen. Hij leert het washandje omdoen, het washandje inzepen en zijn armen, romp en benen wassen Het kind moet te veel zaken tegelijk leren. In zo'n geval moet de vaardigheid in 'minidoelstellingen' of kleinere stappen worden opgesplitst.
Ruben, 4 jaar, moet een puzzel van 20 stukken leggen. De doelstelling is niet aangepast aan zijn mogelijkheden; het aantal puzzelstukken moet verminderd worden.
Emy leert 4 in elkaar passende blokken op elkaar stapelen, van de grootste tot het kleinste. Indien Emy vooraf het ene blok niet in het andere heeft leren zetten, moet ze in feite twee vaardigheden tegelijk leren. Dubbele doelstellingen kan je beter vermijden.
Louis gaat mama helpen. De doelstelling is niet duidelijk genoeg omschreven. Wat moet hij precies doen? Wanneer? Waar?
Jonas moet op de speelplaats een pictogram leren aanwijzen dat 'ik heb hulp nodig' betekent. Deze vaardigheid lijkt niet echt nuttig wanneer er geen volwassene in de buurt is die het kind naar het pictogram ziet wijzen. Er moet een andere doelstelling worden gekozen, bijvoorbeeld een volwassene leren aanspreken.

Een doelstelling omschrijven

De omschrijving moet de verschillende gegevens omvatten waarmee je precies weet:

  • In welke context het leerproces zal plaatshebben: Wat zal u uw kind leren? Waar? Wat hebt u nodig? Wie zal het aanleren?
  • Welke vaardigheid van uw kind wordt verwacht: Wat moet uw kind precies doen?
Laura, 6 jaar oud

Portret van Laure

Een doelstelling omschrijven
De ouders hebben samen met de psychologe en de logopediste een doelstelling bepaald om met Laure aan te werken:

Domein: communicatie.
Doelstelling omschrijven: Laure zal te drinken kunnen vragen door de foto van haar beker te geven.

Wanneer?
Tijdens het eten. Laure zit al enkele minuten vóór de maaltijd begint aan tafel zodat ze in alle rust te drinken kan leren vragen.

Waar?
Aan de keukentafel op haar normale plaats.

Welk materiaal is er nodig?
Laure zal uit haar favoriete beker drinken. Er wordt een communicatiesysteem voorzien: de foto van haar beker komt rechts van haar op tafel (op die plek wordt niets anders gezet).
Laure zal op een stoel met armleuningen zitten om te beletten dat ze opstaat en om haar te helpen om zich op de maaltijd te blijven concentreren.

Met wie?
Papa zal met Laure oefenen.