Laure portret 6 jaar

Portret van Laure

6 jaar

Observatie van de situatie
Laure is zes. Ze heeft autisme. Ze heeft een zus die acht is.
Ze is gefascineerd door glazen voorwerpen (vazen, glazen, ramen, enz.). Ze bekijkt ze van dichtbij, lijkt gebiologeerd door het spel van licht en kleur in het glas. Ze houdt haar hand graag achter het glas. Op straat moet je voorzichtig zijn, want ze ziet elk stukje glas dat op de grond ligt. Ze heeft geen hyperactiviteitsstoornissen maar kan soms zeer opgewonden zijn (zelfs als ze zit, is ze voortdurend in beweging).
Bij het medisch onderzoek werd vastgesteld dat haar gehoor iets zwakker is dan gemiddeld. Laure heeft geen allergieën.

Observatie van het gedrag
Communicatie: Laure praat niet maar heeft een beetje echolalie (soms herhaalt ze een woord dat ze gehoord heeft).

Cognitie/begripsvermogen: Laure heeft een verstandelijke beperking. Ze herkent foto's. Tijdens de evaluatie merkten de ouders van Laure dat ze erin slaagde om het juiste voorwerp bij de juiste foto te plaatsen.

Motoriek: globaal genomen heeft Laure geen motorische problemen (lopen, trappen op- en afgaan, een bal pakken, enz.). Wat de fijne motoriek betreft, kan Laure kleine voorwerpen oppakken tussen duim en wijsvinger. Ze is rechtshandig, maar mist de kracht om iets naar zich toe te trekken dat een lichte weerstand biedt.

Autonomie: Laure begint zelf haar armen in haar mantel te steken (terwijl mama die voor haar openhoudt). Soms trekt ze hem zelf uit (op voorwaarde dat de velcro's al open zijn).

Sociale relaties: Laure zoekt nooit contact met haar zus. Wanneer die zus met haar probeert te spelen, haakt Laure vrij snel af.

Observatie van de gevolgen
Laure is het middelpunt van het gezin. De gezinsactiviteiten zijn zorgvuldig gepland en het programma kan niet makkelijk worden gewijzigd. Een onvoorziene gebeurtenis zorgt al snel voor spanningen in het gezin. Laure wordt gezien als een kind dat niet erg zelfstandig is en dat weinig sociale contacten heeft.