Hoe pak je deze evaluatie aan?

Dit is een methode die deskundigen gebruiken om een duidelijker beeld te krijgen van het begripsvermogen van een kind.  Probeer ze gerust uit.

Het begrip van taal los van elke context evalueren

Het is belangrijk om in te schatten wat uw kind begrijpt als er geen context aanwezig is. Daarvoor kan u enkele tests doen:

 • zeg tegen je kind "ga je tanden poetsen" terwijl je tv aan het kijken bent;
 • zeg tegen je kind "doe je schoenen uit", terwijl jullie aan tafel zitten.

Het begrip van taal in een bepaalde context evalueren

Indien je kind niet reageert op dergelijke instructies, voeg dan aanwijzingen toe tot het jou begrepen heeft en doet wat je vraagt:

 • toon hem een voorwerp terwijl je de instructie geeft: zeg "ga je tanden poetsen" terwijl je hem zijn tandenborstel en tandpasta geeft;
 • Neem je kind mee naar de plek waar de handeling normaal plaatsheeft, in dit geval dus naar de badkamer. Zeg daar "poets je tanden".

Evalueren hoeveel hulp u moet geven

Indien je kind niet op je instructies reageert, geef hem dan meer en meer hulp en wel in deze volgorde:

 1. hulp met gebaren: wijs naar zijn tandenborstel;
 2. visuele hulp: toon hem een afbeelding of een foto (uw kind zelf terwijl het zijn tanden poetst bijvoorbeeld);
 3. demonstratie: doe uw kind voor hoe je je tanden poetst.

Meer lezen: Hoe uw kind helpen?

Het begrip van de visuele ondersteuning evalueren

Indien je kind de verbale aanwijzingen niet begrijpt, evalueer dan welke graad van visuele ondersteuning hij nodig heeft. Er is een gradatie van concreet (voorwerpen) naar abstract (geschreven woorden).

De gradaties in visuele ondersteuning

gradaties visuele ondersteuning

Tijdens het leerproces kan de graad van visuele ondersteuning die mensen met autisme nodig hebben, evolueren. Kinderen met een verstandelijke beperking zullen niet altijd toekomen aan het begrijpen van afbeeldingen, pictogrammen of geschreven woorden. Voor hen zullen we voorwerpen, minivoorwerpen of voorwerpkaarten gebruiken.

Je kan zelf nagaan welke graad van visuele ondersteuning je kind nodig heeft. Kies een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld 'eten' en toon hem één na één de verschillende visuele aanwijzingen. Toon ze hem in de aangegeven volgorde tot je de aanwijzing hebt gegeven die je kind begrijpt (kijk naar zijn reacties, loopt hij bijvoorbeeld naar de tafel?):

 1. het woord 'eten';
 2. een pictogram;
 3. een afbeelding;
 4. een foto van het voorwerp of van uw kind terwijl het eet;
 5. een voorwerp (een bord, een lepel of zijn flesje).

Dankzij deze testjes zal je op de volgende vragen kunnen antwoorden:

Welke rol speelt de context op het begripsvermogen van je kind?
Welke hulp heeft het nodig?
Welke visuele ondersteuning begrijpt hij het best?
Kan hij beter begrijpen dan praten of omgekeerd, kan hij beter praten dan begrijpen?