Andere visualisaties voor de tijd

Indien je kind erin slaagt zijn weg te vinden in het dagprogramma, kan het nodig zijn om ook een week- of maandoverzicht te voorzien. In dat geval kan je een week- of een maandkalender maken die aangepast is aan zijn behoeften en begripsvermogen.

Enkele tips om de tijd concreter te maken:

  • gebruik een Time Timer of een zandloper
  • vertaal de duur van een activiteit in een aantal voorwerpen: drie liedjes lang fietsen, twee borden en twee bekers afwassen, drie mandjes activiteiten afwerken, …
  • maak een boekje met een foto van alle plekken waar de bus stopt.