Werken aan flexibiliteit

Mensen met autisme kunnen veel weerstand bieden tegen veranderingen en zich weinig soepel opstellen bij onvoorziene gebeurtenissen.

Is je kind gevoelig voor veranderingen, help het dan om eraan te leren wennen:

  • Wanneer je jouw kind zijn dagschema leert gebruiken, verander dan af en toe de volgorde van enkele activiteiten.
  • Je kan ook één activiteit door een andere vervangen. Het beste kan je jouw kind laten helpen om het dagschema te veranderen. Vervang een geliefkoosde activiteit in het begin echter niet door een gehate activiteit.
activiteit vervangen dagschema

Het dagschema kondigt aan dat de activiteit ‘naar de speeltuin’ niet doorgaat. Deze activiteit wordt vervangen door een wandeling in het bos.

Je kan je kind ook aan onverwachte gebeurtenissen laten wennen door een vraagteken of een wit blad in zijn dagschema in te lassen. Je kind weet dan niet waaraan het zich mag verwachten, maar de visuele aanwijzing bereidt hem voor op de confrontatie.

Opgelet, werk niet rond onverwachte gebeurtenissen wanneer je kind het dagschema pas leert gebruiken. Het moet eerst het werkingsprincipe van het dagschema onder de knie hebben: de visuele aanwijzingen goed kennen, begrijpen hoe de activiteiten op elkaar volgen, enz.