Aanpassing van het dagschema

Je kan het dagschema gaandeweg op drie manieren aanpassen:

  • andere visuele aanwijzingen gebruiken
  • het aantal ervan verhogen of verkleinen
  • het dagschema draagbaar maken.

Andere visuele aanwijzingen gebruiken
Overstappen op een ander soort aanwijzingen moet je alleen maar doen indien het begripsniveau van je kind verandert. Bijvoorbeeld wanneer hij kan overstappen van voorwerpen op foto's, of wanneer hij na de foto's enkele woorden kan lezen.

Overstappen op een ander soort aanwijzingen doe je uit praktische overwegingen:

  • om het dagschema makkelijker te kunnen samenstellen: voor alle activiteiten kleine voorwerpen vinden is niet altijd makkelijk;
  • om het dagschema te kunnen meenemen: foto's, een boekje of een agenda zijn makkelijker om mee te nemen;
  • om makkelijker wijzigingen te kunnen inlassen: je kan makkelijk snel iets tekenen of in een boekje schrijven wanneer je een onverwachte gebeurtenis of een verandering wil aankondigen.
Dagschema voorwerpen en foto

Matthieu begint foto’s te herkennen. Zijn dagschema evolueert geleidelijk: de objecten worden nog behouden, maar hij gebruikt nu de foto’s.

Het aantal visuele aanwijzingen verhogen

Er zijn geen duidelijke regels voor het aantal visuele aanwijzingen dat een dagschema moet bevatten of voor welke activiteiten moeten voorgesteld worden.
Je verhoogt het aantal aanwijzingen al naargelang je kind ze onder de knie heeft.

Draagbaar dagschema
Mensen met autisme moeten soms hun programma overal kunnen meenemen. Wanneer Anne bijvoorbeeld boodschappen gaat doen, kan ze niet terugvallen op haar dagschema thuis waarop ze kan zien dat we na de boodschappen terug naar huis gaan. Omwille van haar problemen met voorspelbaarheid, haar verbeelding gebruiken, informatie onthouden, enz. weet ze niet wat er na de boodschappen zal gebeuren en is ze niet zeker dat ze terug naar huis zal gaan. Het zal haar helpen en geruststellen indien ze ook in de winkel haar dagschema kan raadplegen.

Een draagbaar dagschema kan je op verschillende manieren maken. Kies het model dat geschikt is voor je kind.

Enkele aandachtspunten bij het gebruik van een dagschema

 

  • Het dagschema is geen speelgoed, laat uw kind de afbeeldingen of voorwerpen dus niet zomaar vrijelijk gebruiken. Het moet begrijpen dat het dagschema dient om zijn programma te verduidelijken.
  • Is het dagschema samengesteld uit voorwerpen, gebruik die dan voor niets anders. Wordt etenstijd voorgesteld door een bord, gebruik dat dan niet om bijvoorbeeld uit te eten.
  • Let erop dat het dagschema geen communicatiemiddel wordt voor je kind. Zorg ervoor dat hij de afbeeldingen of voorwerpen van het dagschema niet gebruikt om met u te communiceren, zodat er geen verwarring ontstaat wat het gebruik en de functie ervan betreft. Voorzie indien nodig een ander, bijkomend communicatiesysteem. Wat kan je doen als je kind niet spreekt?