Wat kan je doen als je kind niet spreekt?

Een geschikt communicatiesysteem kiezen

Het communicatiesysteem moet je kind in staat stellen om zijn keuzes, gevoelens en behoeften kenbaar te maken en het moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Verschillende communicatiesystemen zijn mogelijk: voorwerpen, foto's, pictogrammen, communicatiehulpmiddelen met digitale spraakuitvoer.

Soms worden systemen met gebaren gebruikt. Ze bieden het voordeel dat je er geen materiaal bij nodig hebt. Maar opdat zo'n systeem efficiënt zou zijn, moeten de ouders en de andere mensen uit de omgeving wel een training krijgen. Zoniet wordt de integratie van het kind allerminst bevorderd. In tegenstelling tot gebaren vormen visuele hulpmiddelen een soort permanent 'geheugen' van wat het kind kan 'zeggen'.

Je moet weten welke representatie je kind herkent om een geschikt alternatief communicatiesysteem te kiezen.

Meer lezen: Hoe pakt u deze evaluatie aan?

Om te beginnen vertrek je van de interesses van je kind, de dingen waarvan hij of zij houdt: wat zijn de voorwerpen (speelgoed) die het leuk vindt, wat eet je kind graag? …

Vervolgens leer je je kind om iets vragen. Het zal het communicatieproces makkelijker begrijpen wanneer het om het vervullen van zijn of haar wensen gaat. Probeer niet op de zaken vooruit te lopen zodat je kind de kans krijgt om te laten weten wat het nodig heeft. Voorbeelden:

  • Aan tafel een kleine portie opscheppen om je kind de kans te geven om meer te vragen (leg een voorwerp, een foto of een pictogram van wat het moet vragen naast zijn bord).
  • Favoriet speelgoed in het zicht, maar buiten bereik van uw kind plaatsen om uit te lokken dat het er naar vraagt.