Wanneer professionele hulp inroepen?

Als ouder van een kind met autisme sta je vaak voor grote uitdagingen. Het is dan ook soms nodig om professionele hulp te zoeken. Deze stap is wenselijk in de volgende gevallen:

  • Indien het probleemgedrag zich in verschillende omgevingen voordoet en wanneer het ondanks verschillende tussenkomsten aanhoudt.
  • Indien je het als ouder moeilijk vindt om met het gedrag van je kind om te gaan.
  • Indien het gedrag een risico inhoudt voor het kind zelf of voor anderen (bijvoorbeeld agressief gedrag of zelfverwonding).