Minder succesvolle strategieën

Schaamte opwekken

Een kind met autisme kan moeite hebben met het inschatten van de gevoelens en intenties van anderen. Vandaar dat schaamte opwekken bij een kind met autisme weinig invloed zal hebben op zijn gedrag. Karel zeggen dat hij zijn nieuwe jas moet aantrekken omdat de kinderen in de klas zullen lachen met zijn te kleine jas zal geen effect hebben als Karel geen gêne voelt. Kinderen met autisme kunnen wel gêne of schaamte voelen. Het is echter opvallend dat ze vaak wel begrijpen wat gêne is, maar zich weinig generen of ‘plankenkoorts’ hebben.

Schuldgevoelens opwekken

Schuldgevoelens opwekken om tot gewenst gedrag te komen is een strategie die niet altijd werkt bij kinderen met autisme. Ze kunnen zich immers onvoldoende verplaatsen in een ander. Als je bijvoorbeeld zegt "doordat jij je kleren niet wil aantrekken, zal ik te laat zijn op mijn werk", dan zal een kind met autisme zich niet noodzakelijk schuldig voelen. Een ouder kind of puber daarentegen kan zich door te zwart-wit denken buiten verhouding schuldig gaan voelen en hierdoor weer moeilijk gedrag gaan vertonen.