Steun zoeken

Bespreek je doelstelling met de begeleiders van je kind (logopedist, psycholoog, psychomotorisch therapeut, arts, enz.) en zoek samen naar oplossingen.

Betrek de omgeving van je kind (leerkracht, gezinsleden, onthaalmoeder, monitor, enz.): spreek over het autisme van je kind en welke doelstellingen je voor je kind nastreeft. Geef vooral concrete informatie zodat ze je kind beter begrijpen en gepast kunnen ondersteunen. Je kan hiervoor De Wegwijzergebruiken, een instrument om informatie over je kind te bundelen en door te geven aan derden.

Je kan via een ouder- en familieverenging contact met andere ouders van kinderen met autisme opnemen.

Je kan vormingen of studiedagen georganiseerd door gespecialiseerde centra volgen.