Logisch en systematisch te werk gaan

Zorg ervoor dat al wie aan dezelfde doelstellingen werkt op dezelfde manier tewerk gaat:

  • zelfde instructies
  • gelijkaardig materiaal
  • zelfde verwachtingen
  • zelfde mate van hulp
  • zelfde beloningen
  • enz.

De activiteit of de vaardigheid moet op een logische plek worden aangeleerd. Je leert je kind dus best op zijn potje gaan in het toilet of de badkamer en niet in de huiskamer. Iets leren is niet makkelijk, maar iets afleren, is nog veel moeilijker. Bijvoorbeeld, de mama van Laura leerde haar buiten het toilet haar broekje optrekken. Nu kan Laura het zelfstandig maar ze trekt haar broekje nog steeds op buiten het toilet.

je kind zal de activiteit niet in één-twee-drie onder de knie hebben. Het moet geoefend worden. Oefenen dient regelmatig en zelfs systematisch te gebeuren. Oefen de activiteit zoveel mogelijk tot uw kind de vaardigheid zelfstandig kan uitvoeren.