In stappen werken

Een activiteit is soms zeer complex: de bus nemen, naar het toilet gaan, de handen wassen, telefoneren, … Deze activiteiten bestaan uit verschillende stappen waarvoor meerdere vaardigheden essentieel zijn. Wanneer nodig kan je een nieuwe activiteit of een handeling in verschillende stappen onderverdelen en iedere stap afzonderlijk aanleren. Ga maar over naar een volgende stap wanneer de vorige volledig verworven is.

Voorbeelden: Om een trui aan te trekken, kan je volgende stappen aanleren: de trui over het hoofd trekken, armen door de armgaten steken en de trui naar omlaag trekken. Boodschappen doen, kan opgedeeld worden in volgende stappen: boodschappenlijst opmaken, geld voorzien, de weg naar de winkel nemen, alles van de lijst in de winkelkar plaatsen, naar de kassa gaan, wachten in de rij, betalen en terug naar huis.

De opdeling van de activiteit moet gebeuren in functie van de mogelijkheden van het kind. Sommigen kinderen hebben nood aan meer tussenstappen.

stappenplan aankleden