Wat kan je doen als je kind spreekt?

De spreekvaardigheid ontwikkelen

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, zal het gebruik van visuele hulpmiddelen de spraakontwikkeling stimuleren. Bied dus gerust verbale ondersteuning wanneer je kind zo'n hulpmiddel gebruikt.

Bij kinderen die praten is het belangrijk om ook de woordenschat te ontwikkelen. Daarbij kan aan allerlei aspecten worden gewerkt.

Leren dat alles in de omgeving een naam heeft
Met visuele hulpmiddelen dagelijkse voorwerpen leren benoemen en classificeren. Bijvoorbeeld al wat in de badkamer staat. 

Je kan hetzelfde doen met de gezinsleden, voedingsmiddelen, spelletjes, enz.

Leren dat je hetzelfde op verschillende manieren kan zeggen
De situaties visualiseren en vertellen welke de verschillende manieren zijn om hetzelfde idee uit te drukken.
Bijvoorbeeld:

Goeiedag zeggen

Zo kan je iemand op verschillende manieren begroeten: "Goeiedag! Hoe gaat het?"; "Hallo! Alles goed?"; "Hey, wat leuk je te zien!"

Leren dat eenzelfde woord al naargelang de context verschillende betekenissen kan hebben
De verschillende betekenissen van een bepaald woord visualiseren.
Bijvoorbeeld:

Leren dat praten helpt om duidelijk te maken wat je wil of wat je nodig hebt
Situaties visualiseren waarin uw kind hulp nodig heeft.
Bijvoorbeeld:

veters strikken

Wanneer ik mijn veters niet kan knopen: roep ik mama en zeg ik "Mama, help me".

Leren dat er algemene beleefdheidsregels zijn

  • Wanneer ik iemand tegenkom die ik ken, zeg ik "hallo".
  • Wanneer ik betaal in de winkel zeg ik "asjeblieft".
  • Wanneer de kassierster me het wisselgeld teruggeeft, zeg ik "dank u".

'Woorden vervliegen, het geschrevene blijft'... Visuele hulpmiddelen bieden het voordeel dat u niet voortdurend hetzelfde moet herhalen. En omdat ze aangepast zijn aan de problemen van je kind, kunnen ze het helpen om allerlei te leren.