Wat moet je doen om financiële steun te krijgen?

Je hebt een attest of erkenning handicap nodig om financiële steun te bekomen. Afhankelijk van de steun die je vraagt is het de Federale Overheidsdienst – Directie Generaal Personen met een handicap (FOD-DG Personen met een handicap), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) die het attest levert. Een eerste stap is je aanmelden bij de juiste organisatie of instelling om je aanvraag in te dienen. Een overzicht:

Financiële steun

Erkenning handicap/attest 

Contacteer 

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte (vroeger verhoogde kinderbijslag)Kind & GezinKinderbijslagfonds
Verhoogde kinderbijslag (bewoners Brussel)CEAHKinderbijslagfonds
Inkomensvervangende tegemoetkomingFOD - DG Personen met een handicap  Online aanvraag indienen
Integratietegemoetkoming
Sociale en fiscale voordelen
Verhoogde tegemoetkoming van gezondheidszorgFOD - DG Personen met een handicap Ziekenfonds 
Vergoeding Vlaamse Zorgkas
Tussenkomst aankoop hulpmiddelenVAPHMinderjarig: ITP*
Meerderjarig: VAPH
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) VAPHITP*
Basisondersteuningsbudget (BOB) VAPHZorgkas
 Persoonvolgend Budget (PVB)VAPHVAPH
TewerkstellingsmaatregelenVDABVDAB of werkwinkel

*ITP: Intersectorale Toeganspoort

Als de beslissing positief is dan ontvang je een attest of erkenning handicap. Met dit attest kan je de financiële steun en professionele begeleiding aanvragen.

Aan de financiële tegemoetkomingen en voordelen zijn voorwaarden en administratieve stappen verbonden. In de fiches verneem je welke procedure je dient te volgen.

Lees meer: Toegang tot ondersteuning