Inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat is het?

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een maandelijks bedrag dat de persoon met een handicap ontvangt.

Om te bepalen of iemand een inkomensvervangende tegemoetkoming kan ontvangen, wordt nagegaan wat de invloed van de handicap op werk is. Men houdt vooral rekening met de gevolgen van de handicap en niet met de handicap op zich. Men houdt tevens rekening met de inkomsten van de persoon met de handicap en de eventuele partner waarmee een woning gedeeld wordt.

De inkomensvervangende tegemoetkoming is cumuleerbaar met een integratietegemoetkoming. Ze worden afzonderlijk geëvalueerd.

Voor wie?

Voorwaarden:

  • Minstens 18 jaar maar nog geen 65 jaar.
  • Belg zijn of gelijkgestelde.
  • Hoofdverblijfplaats in België.
  • Je inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Je handicap moet door de artsen van het FOD erkend worden.
  • Als gevolg van de handicap:
    • Niet in staat om een volwaardig inkomen uit arbeid te verwerven. Je verdient slechts 1/3 of minder van wat een valide persoon door te werken kan verdienen of
    • Niet kunnen werken en niet over een inkomen beschikken.

Hoe aanvragen?

Breng je behandelende arts op de hoogte dat je een aanvraag wil indienen. Men zal informatie bij je arts of specialist opvragen om je handicap te evalueren.

Wie geen recht heeft op een zorgtoeslag, kan zelf de aanvraag indienen via MyHandicap voor burgers. Dit kan ten vroegste aangevraagd worden de maand die volgt op de 17de verjaardag. Je kan online een aanvraag indienen. Je logt in met een e-ID en je pincode. Via deze link vind je een handleiding voor het gebruik van My Handicap.

Meer uitleg over de aanvraagprocedure: klik hier

Je kan hulp krijgen bij het indienen van je aanvraag. Ga hiervoor naar je ziekenfonds, gemeente, OCMW of sociaal huis.

Automatische opstart van de aanvraag.
Kinderen die een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood (vroegere ‘bijkomende kinderbijslag’) ontvangen, zullen niet langer zelf een aanvraag moeten doen om een uitkering te ontvangen wanneer ze 21 worden. Dit onderzoek wordt voortaan automatisch opgestart. 

Goed om weten: niet iedereen met een zorgtoeslag kan een erkenning voor een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT) krijgen. Het criterium ‘belasting van de omgeving’ is niet aanwezig in de beoordeling IVT/IT, wat ervoor kan zorgen dat het minimum van 7 punten niet gescoord wordt. Een automatisch onderzoek leidt niet automatisch tot een 'recht' op IVT/IT. 

FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap

Contactgegevens: klik hier

Hulp nodig?

Je kan voor informatie en advies terecht bij maatschappelijke diensten van het OCMW, dienst maatschappelijk werk van jouw ziekenfonds, een vereniging van personen met een handicap of jouw gemeente.