Persoonsvolgend Budget - PVB

Wat is het?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen. Het budget kan variëren en hangt af van je noden en vragen. Met het budget kan je:

 • dagondersteuning, woonondersteuning of individuele begeleiding inkopen bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is
 • intensieve of frequente begeleiding bij een thuisbegeleidingsdienst betalen
 • zelf iemand in dienst nemen die je ondersteuning biedt
 • poetshulp of gezinszorg inschakelen
 • een vrijwilliger vergoeden
 • ...

Op het persoonsvolgend budget moet je geen belastingen betalen, aangezien het budget dient om jouw extra ondersteuningsnoden te betalen.

Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met:

Het persoonsvolgend budget kan niet gecombineerd worden met:

Voor wie?

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun beperking intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een persoonsvolgend budget, moet je meerderjarig zijn en moet je voldoen aan enkele voorwaarden. In het kort:

 • erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap.
 • jonger zijn dan 65 jaar
 • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of verblijven

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden: klik hier

Voorlopig kunnen enkel personen vanaf de leeftijd van 17 een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget. Voor personen jonger dan 18 kan nog steeds opvang en begeleiding of een persoonlijke assistentiebudget (PAB) aangevraagd worden. In de toekomst zullen zij ook een persoonsvolgend budget kunnen aanvragen.

Hoe aanvragen?

Om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen, moet je 3 stappen doorlopen:

 • je vraag goed in kaart brengen
 • eenondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget invullen en indienen
 • een multidisciplinair verslag laten opmaken

Meer gedetailleerde informatie vind je via de website van het VAPH.

VAPH: Persoonsvolgend Budget


Hulp bij de aanvraag van een PVB

Hulp bij vraagverheldering en ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

Hulp bij het opstarten en beheren van een PVB

Bijstandorganisatie