Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH

Wat is het?

De belangrijkste opdracht van het VAPH is het streven naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwalitiet van personen met een handicap. Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Voor wie?

Personen met een handicap kunnen op het VAPH beroep doen. Het VAPH hanteert volgende definitie:

"Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren."

Een stoornis op zich is noodzakelijk maar is toch een onvoldoende voorwaarde voor een erkenning. Men bekijkt de situatie van iedere persoon apart en men wil vooral zicht krijgen op het functioneren van de persoon. Men kijkt dus naar de gevolgen van de handicap op wonen, werk, vrije tijd, …

Andere criteria:

  • Bij je eerste inschrijving niet ouder zijn dan 65 jaar.
  • Belg zijn en wonen in Vlaanderen of het Brussels hoofdstedelijk gewest (je mag wel nog geen tegemoetkoming ontvangen van het Brussels of Waals gewest of de Duitstalige Gemeenschap. Uitzonderlijk kan je als Vlaming ook terecht in het Waals gewest).

Hoe aanmelden?

Minderjarigen

Meerderjarigen

VAPH

www.vaph.be/contacteer-ons 

Hulp nodig?

Dossiers samenstellen, formulieren invullen, juiste procedures volgen, … niet altijd gemakkelijk. Er zijn verschillende diensten waarbij je met je vragen terecht kan: