FOD - DG Personen met een handicap

Wat is het?

De Federale Overheidsdienst - Directie-generaal Personen met een handicap (FOD-DG Personen met een handicap) is voornamelijk belast met de toekenning van de tegemoetkomingen aan volwassen personen met een handicap: inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming. Een toekenning gebeurt op basis van de medische erkenning van de handicap en een onderzoek naar de eventuele inkomsten.

Daarnaast levert zij aan personen die erkend zijn als persoon met een handicap ook de volgende zaken af:

  • De parkeerkaart voor personen met een handicap.
  • De nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer.
  • Een attest dat hen toestaat te genieten van diverse sociale en fiscale maatregelen bij betrokken organisaties (vermindering inkomstenbelastingen, vermindering onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas- en elektriciteit, belastingvoordelen voor de auto van een persoon met een handicap).

Heb je een dossier bij het FOD Sociale Zekerheid?

Je kan via MyHandicap de stand van zaken van je dossier raadplegen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. Meer informatie: klik hier

Voor wie?

  1. Hoofdverblijfplaats in België en effectief in België verblijven (*).
  2. Ingeschreven in bevolkingsregister of Belg of gelijkgesteld (*).
  3. Ten minste 21 jaar zijn en jonger dan 65 jaar (*).
  4. Onderzoek naar inkomen wijst uit dat men over ontoereikende bestaansmiddelen beschikt.
  5. Een handicap vastgesteld door aangeduide geneesheer van de Directie-generaal Personen met een handicap. Dit wil zeggen dat men voor een inkomensvervangende tegemoetkoming onderzoekt in welke mate de persoon omwille van zijn handicap minder mogelijkheden heeft om in het gewone arbeidscircuit te werken. Voor een integratietegemoetkoming wordt gekeken naar de vermindering van de zelfredzaamheid.

(*) Uitzonderingen zijn mogelijk.

Hoe aanmelden?

Je kan zelf een aanvraag indienen via My Handicap door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Eens je bent ingelogd klik vervolgens op het 'Mijn dossier'. Je krijgt vervolgens een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of maatregelen) die je kan aanvragen.  Als je op een product klikt, open je een aanvraagformulier.   Het is belangrijk om in dit formulier zoveel mogelijk concrete voorbeelden te geven van de impact van je handicap op je dagelijks leven. Vul dus zeker alle velden in. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Bekijk op voorhand de vragenlijst vooraleer je de aanvraag invult of laat invullen: klik hier

Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst.

Raadpleeg de handleiding voor het indienen van een aanvraag: klik hier

Je hoeft de aanvraag niet zelf te doen. Je kan je laten helpen door een maatschappelijk assistent of een andere beroepskracht. Zie 'Meer informatie' hieronder.

 

FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap

Contactgegevens: klik hier

Advies of hulp nodig?

Je kan terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van een ziekenfonds of van het OCMW, een vereniging van personen met een handicap, … Vind een dienst in jouw buurt: klik hier