Hulpmiddelen - VAPH

Wat is het?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) komt geheel of gedeeltelijk tussen in de kosten van bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen. Het VAPH komt enkel tussen voor de extra uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.

Je kan een refertelijst van de hulpmiddelen raadplegen die het VAPH terugbetaalt. Wanneer het hulpmiddel of de aanpassing die je nodig hebt niet in de refertelijst vermeld staat of het is duurder dan op de refertelijst, kan je een aanvraag indienen bij de Bijzondere Bijstandscommissie. Het gaat dan minimum om een kost van 300 euro en je dient jouw vraag goed te motiveren.

In de Hulpmiddelendatabank vind je informatie per thema. 

Voor wie?

Voor personen met een handicap die aangewezen zijn op hulpmiddelen of aanpassingen om hun leven zo optimaal mogelijk in te richten.

Hoe aanvragen?

Belangrijk: vraag jouw tussenkomst aan voor je het hulpmiddel aankoopt.

Procedure aanvraag hulpmiddelen:klik hier

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel.: 02 225 84 11
Fax : 02 225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be
Website: VAPH - Hulpmiddelen