Verhoogde kinderbijslag

Wat is het?

Kinderen met een handicap kunnen een bijzondere vorm van kinderbijslag krijgen: een financiële ondersteuning bovenop de gewone kinderbijslag. Het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal kinderen in het gezin, de leeftijd van het kind en de concrete situatie van het kind.

Voor wie?

Enkel voor kinderen die in Brussel wonen. Woon je in Vlaanderen dan is de Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte van toepassing. 

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een aandoening of met een handicap. Vanaf de leeftijd van 20 jaar kan je een aanvraag voor inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming opstarten.

De diagnose autisme geeft niet automatisch recht op verhoogde kinderbijslag.

Administratieve voorwaarden:

 • Het kind geniet kinderbijslag en is jonger dan 21 jaar.
 • Het kind oefent geen beroep uit. Uitzonderingen: werken in een beschutte werkplaats en beroepsactiviteiten leercontract. Je kind mag werken als jobstudent.

Medische voorwaarden:

Men gebruikt een medisch-sociale schaal waarbij de beperkingen van het kind en vooral de weerslag ervan op de activiteiten van het dagelijkse leven van het kind zelf en van het gezin in rekening wordt gebracht.

De eerste pijler wordt gemeten aan de hand van de Lijst van pediatrische aandoeningen en de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit.

De tweede pijler evalueert 4 functionele categorieën:

 • Leren, opleiding en sociale integratie
 • Communicatie
 • Mobiliteit en verplaatsing
 • Zelfverzorging

De derde pijler evalueert de inspanningen van de familiale omgeving:

 • De opvolging van de behandeling thuis
 • De verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling
 • De aanpassing van het leefmilieu en leefwijze

Een kind heeft recht op verhoogde kinderbijslag als het

 • Ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen
 • Ofwel minstens 4 punten voor de 1ste pijler heeft

Hoe aanvragen?

Neem contact op met jouw kinderbijslagfonds of de instelling die gewoonlijk de kinderbijslag toekent. Zelfstandigen hebben een eigen regeling.

Het kinderbijslagfonds stuurt je aanvraag door naar het CEAH. Zij zullen je een brief sturen met alle praktische informatie en formulieren die je ingevuld moet terugsturen.

Hulp nodig?

Dossiers samenstellen, formulieren invullen, juiste procedures volgen, … niet altijd gemakkelijk. Er zijn verschillende diensten waarbij je met je vragen terecht kan: