Julien portret

Portret van Julien

20 jaar

Visuele hulpmiddelen geven Julien de mogelijkheid om variatie te brengen in zijn vrijetijdsactiviteiten, deel te nemen aan activiteiten buitenshuis en autonomer te worden.

Julien is 20 jaar oud en gaat nog naar school. Hij praat, maar vertoont een aantal eigenaardigheden: echolalie, inadequaat afbreken van woorden, zangerige intonatie, enz. Zijn taalbegrip is zwak. Instructies die niet in verband staan met zijn routineactiviteiten begrijpt hij nauwelijks. Julien vertoont een zekere angst voor veranderingen. Hij brengt zijn tijd altijd op dezelfde manier door: videospelletjes spelen, muziek beluisteren en jongleren. Zijn interesses zijn nadrukkelijk aanwezig.

Sinds korte tijd wordt hij voorbereid op een leven als volwassene. Er werd een strategie op punt gesteld waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van visuele ondersteuning zodat hij de instructies beter leert begrijpen: maandschema met afbeeldingen, taakanalyse, contract, enz.

Deze hulpmiddelen geven hem de mogelijkheid om variatie te brengen in zijn vrijetijdsactiviteiten thuis, deel te nemen aan activiteiten buitenshuis (op restaurant gaan, klimmen, fitnessen), zijn communicatievermogen te ontwikkelen (zeggen wat hij wil bij de slager of op restaurant) en autonomer te worden (iets klaarmaken in de keuken).