Stappenplan voor activiteiten

Mensen met autisme hebben het moeilijk met plannen, organiseren en het uitvoeren van opeenvolgende handelingen of de stappen van activiteiten.

Om je kind te helpen kan je de activiteit of handeling in stappen aanleren. Dat kan op verschillende manieren:

De volgorde van een activiteit met materiaal verhelderen

Met manden, bakjes, potten of plateaus kan je de opeenvolging van een activiteit voor je kind verduidelijken.

Doorgaans werken we van links naar rechts, van boven naar beneden, omdat dit overeenstemt met de richting van hoe we schrijven. Maar door de inrichting of indeling van de omgeving is dit niet altijd mogelijk (het afdruiprek bevindt zich links van de spoelbak, er is onvoldoende plaats,… ). Welke de richting tijdens het oefenen van een vaardigheid ook is, gebruik tijdens het leerproces dan altijd dezelfde volgorde of manier om de dingen te doen.

Met hulp
Leer je kind de van opeenvolgende handelingen aan met de verschillende types hulp. Wijs bijvoorbeeld de verschillende kledingstukken aan die je kind tijdens het aankleden moet aantrekken (hulp met gebaren). Begeleid fysiek de handelingen om de tanden te poetsen (fysieke hulp).

Meer lezen: Hoe uw kind helpen?

Met visuele ondersteuning
Wanneer je de activiteit aan de hand van een taakanalyse in verschillende stappen hebt verdeeld (de vaat doen, handen wassen, aankleden, enz.), kan je een geheugensteuntje maken met een afbeelding of beschrijving van elke stap.

Hang de visuele ondersteuning goed zichtbaar op bij de plek waar de activiteit wordt aangeleerd. Leer de verschillende stappen door bij het begin te beginnen.

Leer je kind om de visuele ondersteuning te gebruiken wanneer het de taak uitvoert:

  • eerst de afbeelding of beschrijving van de eerste stap bekijken
  • dan de eerste stap uitvoeren
  • het geheugensteuntje (indien mogelijk) wegnemen en zo verdergaan tot de hele taak is uitgevoerd.
picto scheren Pierre

Tijdens het scheren doorloopt Pierre alle afgebeelde en genummerde stappen.