De activiteiten organiseren en visualiseren

Waarom?

Wanneer je dagelijkse karweitjes opknapt zoals zich wassen, schoonmaken of het gras maaien, dan weet je hoe je dat moet doen, in welke volgorde je de verschillende handelingen moet verrichten en welk materiaal je moet gebruiken. Je weet ook ongeveer hoeveel tijd zo'n activiteit je zal kosten. Op dezelfde manier moet je kind zicht hebben op de verschillende handelingen die nodig zijn om zijn speelgoed op te bergen, een schooltaak of een oefening op school te maken of zijn spulletjes in zijn boekentas te stoppen.

Probeer je even in de plaats te stellen van iemand met autisme. Beeld je in dat je een ingewikkeld gerecht gaat klaarmaken. Je hebt een recept nodig waar je regelmatig naar kijkt om te weten in welke volgorde je alles moet doen, hoeveel je van welke ingrediënten je nodig hebt en welk keukengerei je moet gebruiken.

Mensen met autisme hebben ook een leidraad nodig om te weten hoe ze een activiteit moeten uitvoeren. Je moet hen uitdrukkelijk tonen hoe het moet, in welke volgorde ze te werk moeten gaan enz., want vaak hebben ze moeite met organiseren en anticiperen.

Wanneer je de activiteiten op deze manier verheldert, kan je kind:

 • begrijpen wat er van hem verwacht wordt
 • begrijpen hoe hij het moet doen
 • de informatie makkelijker verwerken
 • weten hoeveel werk er van hem verwacht wordt en wanneer de activiteit afgelopen is
 • zien hoever hij al gevorderd is
 • beter meewerken bij de uitvoering van de opdracht
 • zelfstandiger leren worden

Op welke manier?

Je kan de activiteiten van het dagelijkse leven op verschillende manieren verduidelijken

Stel de activiteit duidelijk voor door het materiaal in bakken of manden te presenteren, door visuele hulpmiddelen te gebruiken of door een model te tonen.

kleuren rand gekleurd

De randen zijn reeds ingekleurd. 

Geef aan hoelang de activiteit zal duren (dus de hoeveelheid, het begin en het einde):

 • voorzie enkel de hoeveelheid materiaal die nodig is om de opdracht uit te voeren
aardappelen schillen
 • geef de voorwerpen niet stuk per stuk, maar leg ze in een kom of een bakje
   
appelsienen persen
 • zorg voor visuele ondersteuning
medicatie visualisatie

Mateo moet voor en na de maaltijd een lepel siroop innemen. Dit is een moeilijk moment voor hem. Om te helpen, toont zijn mama hem een tekening hoeveel siroop hij moet innemen.

 • geef het einde van de activiteit aan met een Time Timer of een kookwekker
time timer zandloper kookwekker

Laat zien in welke volgorde de handelingen moeten gebeuren door van links naar rechts te werken en door visuele ondersteuning te voorzien (de stappen visualiseren, pijlen tekenen, nummers toevoegen, …).

boterham smeren

Geef informatie over de activiteit. Bijvoorbeeld, verduidelijk wie wat moet doen en welke materiaal uw kind nodig heeft voor de activiteit

De activiteit kan zodanig opgezet worden dat ze de zelfstandigheid van uw kind bevordert:

 • bevestig het materiaal op een stevige drager;
 • gebruik materiaal dat aangepast is aan de mogelijkheden van uw kind.

Meer lezen: Het materiaal aanpassen