Visualiseren

De omgeving

Wanneer je de leefomgeving in verschillende zones indeelt, zal je kind makkelijker begrijpen wat het moet doen. Ook voor de vrijetijdsactiviteiten is het belangrijk dat de omgeving aangepast is. De grenzen tussen de verschillende zones moeten logisch zijn en duidelijk zichtbaar. Zo zal je kind begrijpen dat een bepaalde activiteit samenhangt met een bepaalde plek. Elke zone krijgt dus een specifieke functie. Vergeet niet dat het materiaal voor de activiteit netjes opgeruimd en goed zichtbaar moet aangeboden worden zodat je kind het zonder hulp kan gebruiken en nadien weer opbergen.

De tijd

Ook een tijdsperspectief is belangrijk. De vrijetijdsactiviteiten die je aan je kind voorstelt en de vrije momenten die je kind zelf moet invullen, kan je aankondigen in zijn dagschema. Visualiseer de activiteiten in chronologische volgorde (aan de hand van beelden, voorwerpen, tekeningen, enz.). Zo weet je kind vooraf wat er zal gebeuren. In een later stadium zal het verschillende activiteiten op eigen houtje achtereen kunnen doen.

De activiteiten

Wanneer je de activiteiten visualiseert, zal je kind autonomer zijn en de activiteiten en de regels die het moet naleven beter begrijpen. Je kind weet wat het moet doen, op welke manier en voor hoe lang.