Jeugdbeweging

Een jeugdbeweging kan ideaal zijn om te ontspannen, maar ook om praktische en sociale vaardigheden te verwerven. Het vraagt wel wat voorbereiding om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Enkele suggesties:

  • Zoek een jeugdbeweging die voor kinderen met autisme openstaat.
  • Breng de leiding, verantwoordelijken of mentoren op de hoogte van het autisme van je kind. Welke mogelijkheden en moeilijkheden heeft uw kind en hoe kunnen ze daarop inspelen? Hoe uit het autisme zich bij uw kind? Welke talenten heeft het? Hoe communiceert het? Welke hulpmiddelen gebruikt het? Welke dingen worden best vermeden? Welke uitdrukkingen gebruikt uw kind die anderen misschien niet begrijpen? Enzovoort.
  • Geef concrete voorbeelden in plaats van algemene beschrijvingen. Een ‘handleiding’ op papier biedt heel wat voordelen: ze kan door verschillende mensen geraadpleegd worden, je kan ze wanneer nodig bijwerken en er is minder kans dat de informatie op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt.

SUPERTIP!

 

Gebruik onze gratis tool de Wegwijzer om informatie over je kind te bundelen. Je kan de Wegwijzer van je kind bezorgen aan de begeleiders.

scouts

Voorbeeld

De monitorenploeg op het speelplein wisselt elke week. Matthias’ moeder hoefde het hele verhaal maar één keer te vertellen, omdat ze het ook op papier had gezet. Zijn boekje ligt nu in het monitorenlokaal en het wordt geregeld geraadpleegd door nieuwe monitoren.
Uit: Leven als (g)een ander. Over een vrienden- en kennissenkring

Vraag ook veel informatie. Welke activiteiten staan op het programma? Bij wie kan u terecht met vragen? Wie begeleidt de groep? Zijn ze bereid om zich aan uje kind aan te passen? Enzovoort.

Je kind zal aanvankelijk misschien helemaal niet enthousiast zijn over het idee om naar een jeugdbeweging te gaan. Dit geldt trouwens ook voor kinderen zonder autisme. Het vraagt soms volharding en moed van ouders om hun kind toch naar een jeugdbeweging of hobbyclub te brengen.

Nog enkele tips:

  • Ga vooraf samen met je kind eens kijken. Je kan vragen of je het terrein, het clubhuis en de omgeving eerst eens rustig mag bekijken zonder dat er activiteiten zijn.
  • Visualiseer en verhelder de activiteiten voor je kind.
  • Kijk samen met de verantwoordelijken welke visualisaties gebruikt kunnen worden om de activiteiten of de werking voor je kind te verhelderen. Zo kunnen bijvoorbeeld de foto’s van de monitoren die aanwezig zijn opgehangen worden. De monitor kan de verschillende activiteiten van de dag op een blad schrijven en ophangen.
  • Indien er geen vriend of vriendin van je kind kan meegaan, zoek dan met de leiding naar een ankerfiguur die als vertrouwenspersoon en aanspreekpunt kan dienen. Iemand waarop je kind kan terugvallen wanneer het zich onveilig voelt. Iemand bij wie het met vragen terecht kan. Bekijk samen met de leiding of er na een tijd verschillende personen als ankerfiguur kunnen optreden.
  • Vraag de leiding om alert te zijn voor pesten.
  • Evalueer samen met de leiding of het gebeuren door je kind als positief ervaren wordt. Deel uitmaken van een club of jeugdbeweging moet immers vooral leuk en ontspannend zijn. Het mag zeker geen blijvende bron van stress of frustratie voor je kind zijn.

Zij vertellen

Pieter tekent heel veel en heeft duidelijk talent. Een tekenschool leek ons ideaal. Pieter was niet te motiveren, maar we hebben toch doorgezet. Na enkele lessen was hij helemaal gewonnen en nu gaat hij met plezier naar de tekenles.

-
De mama van Pieter