Jean Steyaert

Prof. Dr. Jean Steyaert

Jean Steyaert is kinder- en jeugdpsychiater en coördinator van het Expertisecentrum Autisme (ECA) van het UPC KU Leuven. Zijn klinische interessegebieden zijn autismespectrumstoornis, ticstoornissen, en psychiatrische problemen bij verstandelijke handicap en bij genetische syndromen. 

Dr. Steyaert studeerde in 1989 af als kinder- en jeugdpsychiater en revalidatiearts. Hij is verbonden aan UZ Leuven en nadien UPC KULeuven sinds 2001, en werkte voorheen in het academisch ziekenhuis van Maastricht.

Jean Steyaert is hoogleraar aan de KU Leuven. Hij richtte er de interdisciplinaire onderzoeksgroep Leuven Autism Research (LAuRes) op. Ze doen onderzoek naar allerlei aspecten van autismespectrumstoornis. Zo onderzoeken ze verschillende dimensies van de ontwikkeling van personen met ASS doorheen de levensloop. Ook doen ze onderzoek naar diagnostiek en interventie en naar ruimere sociaal-culturele thema's.