Anne Wintgens, hoogleraar, kinderpsychiater gespecialiseerd in autismespectrumstoornis

Prof. dr. Anne Wintgens

Anne Wintgens is als doctor in de geneeskunde en specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie verbonden aan de dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie van de Cliniques universitaires Saint-Luc (UCLouvain). Ze is hoogleraar aan de UCLouvain.

Zij staat aan het hoofd van het Referentiecentrum Autismespectrumstoornis en maakte haar doctoraatsverhandeling over de beleving van de broers en zussen van kinderen met autisme. Zij heeft ervaring in de diagnostiek van kinderen en adolescenten en in de differentiaal diagnostiek van autismespectrumsstoornis. Zij probeert ouders tijdens het diagnostisch proces zo goed mogelijk te ondersteunen.

Haar huidige onderzoeksdomeinen: de broers en zussen van kinderen met autisme, de beleving en het verwerkingsproces van de ouders en het profel van kinderen en adolescenten met een milde vorm van ASS.