Hilde De Clercq

Hilde De Clercq

Hilde De Clercq studeerde Germaanse Filologie en is ouder van een volwassen zoon met autisme.  Ze werkte voor de VVA, was directeur van het Opleidingscentrum Autisme (OCA) in Antwerpen en werkte als docent voor Fontys Hogescholen Nederland (Master SEN). Momenteel werkt ze op zelfstandige basis. Ze geeft al meer dan dertig jaar conferenties, trainingen, workshops en professioneel advies over autisme in binnen- en buitenland en werkt als freelance docent voor Vlaamse en Nederlandse Hogescholen. Ze doet supervisie in diverse scholen en voorzieningen voor kinderen en volwassenen met autisme in het buitenland.

Hilde is auteur van diverse artikelen en twee boeken over autisme: Autisme van binnen uit. Een praktische gids, en: Mama, is dit een mens of een beest? Over autisme & detaildenken. Beide boeken werden in verschillende talen vertaald.

Ze is co-auteur van ‘Autisme in het voortgezet onderwijs’ en ze is onder andere redactielid van GAP, ‘Good Autism Practice’ (University of Birmingham). 

Ze heeft een TEACCH-affiliatie (University of Chapel Hill, North Carolina). Meer informatie op www.hildedeclercq.be.

Ze is mede-oprichter van "Education Inclusive” (Organisatie voor onderwijs, coaching en vorming, Genève, Zwitserland)   www.education-inclusive.c