Marc Serruys

Marc Serruys

Marc Serruys studeerde psychologie en werkt sinds 30 jaar met en voor mensen met een autismespectrumstoornis. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de kwetsbaarheid van mensen met ASS en een verstandelijke beperking. Maar doorheen de jaren ervaarde hij dat het onderscheid tussen mensen met ASS en een verstandelijke beperking en mensen met ASS en een normale begaafdheid wat hun kwetsbaarheid betreft irrelevant is. Bovendien ziet hij bij allen doorheen de kwetsbaarheid hun volgehouden inspanning om te zoeken naar een evenwicht in de relatie met zichzelf en hun omgeving. Met de persoon met ASS kan niet gewerkt worden zonder de context in rekening te brengen. De context kan niet geholpen worden zonder het autisme, dat zich bij elke persoon op een unieke wijze manifesteert, in rekening te brengen.

Marc Serruys werkte jarenlang in het ‘opleidingscentrum autisme’ waar hij in Theo Peeters een inspirerende leermeester vond. Hij verzorgt opleidingen in binnen- en buitenland. Daarnaast werkte hij als pedagogisch inhoudelijk ondersteuner in DVC De Triangel. Hij verzorgt tevens supervisies en vormingen op maat in vele voorzieningen in Vlaanderen en Nederland.

Hij publiceerde het boek ‘Aan de rand in het midden’ (uitgeverij Garant) over probleemgedrag en autisme.

De kernvraag blijft: hoe staat de persoon met ASS in de wereld en hoe staan de mensen in zijn of haar omgeving in diezelfde wereld? Wat kenmerkt hun relatie en hoe kan vanuit begrip en wederzijds respect elk de kans krijgen om op een rijke manier zichzelf te zijn.