Foto expert Magerotte

Em. Prof. Dr. Ghislain Magerotte

Ghislain Magerotte is doctor in de psychologie en emeritus hoogleraar aan de universiteit van Bergen (UMons). Hij is de oprichter van de opleiding orthopedagogiek binnen de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van deze universiteit. Hij was ook de initiatiefnemer, samen met professor Eric Willaye, van de Stichting Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme (SUSA) binnen de UMons. Zijn huidige activiteiten betreffen voornamelijk de ontwikkeling van een "inclusieve school" in de Federatie Wallonië-Brussel in samenwerking met de Ligue des Droits de l'Enfant en het werk binnen verenigingen van ouders van mensen met een verstandelijke beperking en/of een grote zorgbehoefte.