Pierre Defresne portret

Dr. Pierre Defresne

Dr Pierre Defresne is een neuropediater.

Sinds 2005 is hij medisch directeur van het "Centre de Référence pour les Troubles du Spectre de l'Autisme", binnen de Stichting SUSA van de Universiteit van Bergen, dat kinderen, adolescenten en volwassenen met ASS opvangt om hun zorgbehoeften te evalueren en hun ondersteuningsproject te coördineren.

Hij is vooral geïnteresseerd in de diagnostische processen van ASS en de plaats van ASS binnen neurologische ontwikkelingsstoornissen: differentiële diagnose, specificiteit van klinische symptomen en criteria, beoordelingsmodaliteiten..,

Met het team van de Stichting SUSA heeft hij een programma ontwikkeld voor de vroege detectie van ASS in de Federatie Wallonië-Brussel en een begeleidingsmodel voor ouders van jonge kinderen (< 3 jaar) met een vroeg vermoeden van ASS. Hij werkt ook aan de integratie van beoordelingsmodellen om individuele ASS-functioneringsprofielen maar ook meer complexe neurologische ontwikkelingsbeelden te bepalen, teneinde "op maat", specifieke of transdiagnostische interventies voor te stellen.