Sara Wouters

Dr. Sara Wouters

Dr Sara Wouters is kinder- en jeugdpsychiater en coördinator van het Referentiecentrum Autisme van het UZ Brussel - Inkendaal. Haar klinische interessegebieden zijn autismespectrumstoornissen en co-morbiede ontwikkelings- en mentale problemen. Ze heeft een specifieke interesse in autisme bij meisjes.

Ze is verder werkzaam op de kinderpsychiatrische opnameafdeling voor kinderen van de lagere schoolleeftijd van het UZ Brussel - PAika. Ze is ook verbonden aan de Klinefelterkliniek in het UZ Brussel.

Dr Wouters studeerde in 2007 af als kinder- en jeugdpsychiater. Ze is sindsdien werkzaam in het UZ Brussel.