Welke financiële tegemoetkomingen worden door de Vlaamse overheid toegekend?

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte

De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’ maakt deel uit van het ‘Groeipakket’. Voor 2019 kenden we dit als de verhoogde kinderbijslag.

Een kind met een handicap of aandoening kan bovenop het basisbedrag een toeslag krijgen. Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van de mate waarin de specifieke ondersteuningsbehoefte gevolgen heeft voor het kind zelf en voor het gezin.

Hulpmiddelen - VAPH

Om het dagelijkse leven beter te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkomst krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor een hulpmiddel of een aanpassing aan zijn woning of wagen. Voor autisme denken we bijvoorbeeld aan een tussenkomst voor aankoop van communicatiehulpmiddelen.

Persoonlijk Assistentiebudget -PAB

Het Persoonlijk Assistentiebudget, afgekort PAB, kan zelfstandiger leven en sociale integratie bevorderen. Een PAB is een budget dat het VAPH je geeft om assistentie thuis, tijdens de vrije tijd, op school of het werk te organiseren en te financieren. Je kan persoonlijke assistenten inschakelen voor taken en handelingen die moeilijk zijn voor de persoon met een handicap.

Sinds 1 april 2016 kunnen enkel nog minderjarigen een PAB aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de Intersectorale Toegangspoort (ITP)

Persoonsvolgende Financiering - PVF

Mensen met een erkende handicap krijgen een budget van de Vlaamse Overheid. Met dat budget kan men zelf beslissen welke ondersteuning ze inschakelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderopvang, poetshulp of gespecialiseerde zorg.

De PVF bestaat uit 2 trappen:

Trap 1: Basisondersteuningsbudget - BOB

BOB Is voor mensen met een beperkte nood aan ondersteuning en bedraagt 300 euro per maand. Je kan zelf geen aanvraag doen. Zodra je in aanmerking komt zal jouw ziekenfonds je contacteren.

Trap 2: Persoonvolgend budget - PVB

Het PVB is voor mensen met een intensieve ondersteuningsnood.  Het is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het bedrag varieert van 10.000 euro tot meer dan 50.000, afhankelijk van de noden.

Voorlopig kan je enkel vanaf de leeftijd van 17 jaar een PVB aanvragen. Voor kinderen jonger dan 17 jaar kan je een PAB aanvragen. Informatie over de aanvraagprocedure vindt je via deze link of ga langs bij een dienst voor maatschappelijk werk van een ziekenfonds. 

Vergoeding Vlaamse Zorgkas

Personen die zwaar en langdurig zorgbehoevend zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden een maandelijks financiële vergoeding van de Vlaamse Zorgkas ontvangen.