Vergoeding Vlaamse Zorgkas

Wat is het?

Er zijn 2 soorten vergoedingen van 130 euro per maand (2010):

  • Mantel- en thuiszorg voor zwaar zorgbehoevenden die thuis verblijven.
  • Personen die verblijven in een rustoord, rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Voor wie?

Alle leden die aangesloten zijn bij de Vlaamse Zorgkas die zwaar en langdurig zorgbehoevend zijn, zowel voor personen die thuis verzorgd worden als voor personen die in een erkende residentiële voorziening verblijven. De leeftijd van de aanvrager speelt geen rol. De aanvrager kan dus jonger dan 26 jaar zijn.

Opmerking: in Vlaanderen is een aansluiting vanaf 25 jaar verplicht, inwoners van Brussel kunnen zich vrijwillig aansluiten.

Kinderen die thuis verblijven moeten een attest van verhoogde kinderbijslag kunnen voorleggen, met minimaal volgende scores:

  • Tenminste 66% en tenminste 7 punten op zelfredzaamheidschaal (met oude systeem).
  • Tenminste 18 punten op de medisch-sociale schaal (nieuwe systeem vanaf mei 2009).

Opgelet, je ontvangt geen vergoeding indien:

  • Je kind voltijds verblijft in een instelling gesubsidieerd door het VAPH (wel indien je kind op een jaar minstens 31 dagen thuis verblijft en aan alle andere voorwaarden voldoet);
  • Je kind ingeschreven is in een internaat of MPI;
  • Je een Persoonlijk Assistentiebudget hebt.

Je mag evenwel de vergoeding aanvragen want zodra het PAB stopt of je kind verblijft niet langer voltijds in een voorziening dan kan de zorgvergoeding onmiddellijk uitbetaald worden zonder de wachttijd van 3 maanden.

Hoe aanvragen?

Een ingevuld aanvraagformulier opsturen naar Vlaamse Zorgkas. Je kan het formulier vinden op de website van de Vlaamse Zorgkas of telefonisch aanvragen bij de Vlaamse Zorgkas of via je ziekenfonds.

Binnen de 90 dagen ontvang je schriftelijk de beslissing. Indien toegekend, staat de einddatum van de erkenning vermeld. Je kan dan een nieuwe aanvraag indienen.

Vlaamse Zorgkas vzw

Koning Albert II-laan 35 bus 36
1030 Brussel
Tel.: 02 553 45 90
Fax: 02 553 45 95
E-mail: info@vlaamsezorgkas.be
Website: www.vlaamsezorgkas.be

Hulp nodig?

Ga met je vragen naar je ziekenfonds of dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252.