Dienst voor maatschappelijk werk - Ziekenfonds

Wat is het?

In een dienst voor maatschappelijk werk van een ziekenfonds kan je terecht voor:

  • Informatie en advies over financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen waarvoor je eventueel in aanmerking komt. Indien nodig begeleiding bij de aanvraag- en opvolgingsprocedures.
  • Aanvraagdossier VAPH: verzamelen van gegevens, met een multidisciplinair team erkend door het VAPH bekijken welke ondersteuning de persoon nodig heeft, verzending en opvolging van het dossier.
  • Begeleiden bij het proces van vraagverheldering en het opstellen van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget
  • Informatie over de hulpverlening van het VAPH.
  • Informatie over de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Informatie over de Vlaamse Zorgverzekering: personen die langdurig zwaar zorgbehoevend zijn, kunnen een maande­lijkse vergoeding krijgen van de Vlaamse Zorgverzekering.
  • Informatie en advies over de thuiszorg: diensten en hulpmiddelen die beschikbaar zijn, haalbaarheid en betaalbaarheid, emotionele ondersteuning, …
  • Informatie over pensioenen.
  • Ondersteunende gesprekken aan personen met emotionele, psychische en/of relationele moeilijkheden ten gevolge van ziekte of handicap.

Kosten
De dienstverlening is gratis.

Voor wie?

De doelgroep van de dienst zijn zieken, personen met een handicap of zorgbehoefte ouderen en hun directe omgeving. De focus ligt vooral op personen in een thuissituatie.

Voor leden en voor niet-leden.

Hoe aanmelden?

Zonder afspraak op de Sociale zitdagen. Na afspraak op kantoor of aan huis.

Zorg & Gezondheid: Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Contactgegevens van alle diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen