Wat is multidisciplinair diagnostisch onderzoek? Wat is een MDT?

Diagnostiek naar autisme wordt best door een gespecialiseerd multidisciplinair team (MDT) uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Doel van de diagnostiek is niet louter een diagnostisch label maar evenzeer een totaalbeeld van de ontwikkeling en functioneren van de persoon verkrijgen zodat een aangepast behandelingsplan kan worden opgesteld.
  • Sommige kenmerken van autisme kennen een overlap met andere stoornissen of beperkingen. 
  • Autisme gaat ook vaak samen met andere stoornissen of beperkingen. Men spreekt dan van comorbiditeit.
    Meer lezen: Bijkomende stoornissen en problemen.
  • De symptomen veranderen met de leeftijd. De kenmerken kunnen in verschillende combinaties en met een verschillende intensiteit voorkomen. Wat betekent dat mensen met autisme heel erg van elkaar kunnen verschillen.

Een multidisciplinair team kan bestaan uit een arts, psycholoog of orthopedagoog, logopedist, kinesitherapeut of psychomotorisch therapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werker.

Wanneer je aanmeldt bij een centrum met een vermoeden van autisme kan je te horen krijgen dat er een wachtlijst is. Je kan doorgaans sneller terecht bij een (kinder-)psychiater of een psycholoog. Vraag inlichtingen bij je huisarts, kinderarts of een CLB-medewerker. Weet dat om toegang te krijgen tot sommige gesubsidieerde voorzieningen of diensten, zoals thuisbegeleiding, een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en dus een diagnose gesteld door een multidisciplinair team erkend door het VAPH vereist is.

Vergeet niet

Ben je op zoek naar een alternatief? Bel voor informatie naar de Autismetelefoon 078/152 252 of mail naar vva@autismevlaanderen.be