Multidisciplinair Team - VAPH

Wat is het?

Volgende centra kunnen erkend zijn als Multidisciplinair team (MDT):

Een multidisciplinair team moet minstens bestaan uit:

  • Een arts.
  • Een licentiaat in de psychologie of pedagogische wetenschappen.
  • Sociaal agoog, verpleegkundige of sociaal verpleegkundige.

De leden van het team onderzoeken, overleggen samen en schrijven het multidisciplinair verslag dat vereist is bij een aanvraag voor bijstand bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH). In dat verslag worden alle gegevens opgenomen die van belang zijn om te oordelen over de handicap en de vraag tot bijstand.

Voor je het verslag ondertekent, kan je vragen om het na te lezen om na te gaan of het volgens jou strookt met de realiteit en of het volledig is. Kijk bijvoorbeeld of nauwkeurig beschreven staat hoe het alledaags functioneren beïnvloed en belemmerd wordt omwille van het autisme. De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) baseert zich immers op het verslag om te beslissen of je inschrijfbaar bent en beroep kunt doen op de gevraagde begeleiding, opvang of hulpmiddelen.

Voor wie?

Voor personen die onder meer beroep willen doen op het VAPH.

Hoe aanmelden?

In elke provincie zijn er ongeveer 50 multidisciplinaire teams erkend. Je hebt enige vrijheid bij de keuze van een team. Maar je moet er wel rekening mee houden dat de teams niet erkend zijn om zomaar eender welk verslag op te maken. Teams hebben eigen specialisaties:

Wanneer je een team contacteert, vraag dan of ze je kunnen helpen. Indien nodig kunnen ze je naar een geschikt team doorverwijzen.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Website: www.vaph.be

Info en alle contactgegevens van de Multidisciplinaire Teams: Multidisciplinaire teams [MDT]: hulp bij de aanvraag van ondersteuning | VAPH

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme bel de Autismetelefoon 078 152 252.