Observatie- en behandelcentrum - OBC

Wat is het?

Na intensieve observatie wil men tot een diagnose komen en wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan opgestart worden in het centrum of er wordt gericht doorverwezen. Ouders of andere belangrijke zorgpersonen worden bij het hele proces nauw betrokken.

Een OBC is een voorziening die 24 uur op 24 opvang biedt, in principe 7 dagen op 7 en het hele jaar door.

De kinderen en jongeren blijven in principe voltijds naar school gaan zo dicht mogelijk in de buurt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur wat betreft schoolnet en soort onderwijs. Eventueel verzorgt het OBC een vormingsaanbod als alternatief voor de school.

Kind of jongere kan maximaal 3 jaar in een OBC opgenomen worden.

Kosten
De bijdrageregeling voor verblijf, maaltijden, … wordt vastgelegd door het VAPH. Een gezinsbegeleider kan je tijdens de kennismaking hierover informatie geven.

Voor wie?

Kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele problemen, al dan niet met een verstandelijke beperking.

De opnamecriteria zoals leeftijd en niveau van verstandelijk functioneren verschillen naargelang de voorziening.

Hoe aanmelden?

Je kan bellen naar het centrum, eventueel gevolgd door een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ouders en jongere.

Bij begin van een opname in een OBC kan de goedkeuring van het VAPH nog aangevraagd worden. De administratieve procedure wordt door het centrum opgevolgd.

OBC’s in Vlaanderen

Contactgegevens: klik hier