Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wat is het?

In een kinder- en jeugdpsychiatrie kan je terecht voor diagnostiek, behandeling en crisisinterventie. Afhankelijk van wat nodig is, gebeurt dit poliklinisch (raadpleging), thuis of op school, in dagbehandelingsprogramma’s of onder de vorm van een opname. Voor spoedgevallen kan je er ook terecht maar een opname zal niet altijd mogelijk of noodzakelijk zijn.

In een kinder- en jeugdpsychiatrie werkt een team van artsen, psychologen, logopedisten, psychomotore therapeuten, psychiatrisch of sociaal verpleegkundigen samen en dit onder leiding van kinderpsychiaters.

Een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie kan deel uitmaken van een psychiatrisch centrum of een algemeen, academisch of universitair ziekenhuis.

Kosten
Een kinder- en jeugdpsychiatrie hanteert de tarieven volgens de RIZIV-conventie. Vraag inlichtingen bij de sociale of administratieve dienst van de kinder- en jeugdpsychiatrie en bij jouw ziekenfonds.

Voor wie?

Kinderen van 0 tot 18 jaar met psychische of psychiatrische moeilijkheden. De criteria voor de doelgroep kunnen per centrum verschillen.

Ouders en andere verzorgers worden intensief bij de zorg betrokken. Vandaar dat men zich soms uitsluitend richt naar kinderen die in de regio van de dienst wonen.

Hoe aanmelden?

Bespreek met de huisarts of andere beroepskrachten die bij de ondersteuning van je kind betrokken zijn of een aanmelding bij een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie nuttig kan zijn. Vraag aan je huisarts een verwijsbrief.

Je belt het secretariaat van de dienst om een afspraak te maken. Tijdens het telefonisch gesprek wil men zicht krijgen op het volgende:

  • Aanmeldingsklacht: aard en ernst.
  • Hulpverleningsgeschiedenis.
  • Verwachtingen.

Indien een aanmelding weerhouden wordt, zal er een intake (eerste gesprek) gepland worden. Na dit gesprek wordt pas besloten of een opname aangewezen is. In overleg met alle betrokkenen wordt een opnamedatum vastgelegd.

Omwille van het grote aantal aanvragen is er doorgaans een wachtlijst waardoor je een kortere tot langere tijd moet wachten alvorens je op raadpleging kan komen.

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Via de pagina met de links vind je een overzicht van alle K-diensten.
Website: www.vvk.be

De socialekaart.be

De sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. Een kinder- en jeugdpsychiatrie vinden in de sociale kaart doe je best met de zoektermen ‘jeugdpsychiatrie’ en/of ‘kinderpsychiatrie’.
Website: www.desocialekaart.be

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252.