Referentiecentrum Autismespectrumstoornis - RCA

Wat bieden ze?

Diagnoseprogramma

 • Het diagnoseprogramma wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team (een ploeg van mensen met verschillende opleidingen of specialisaties: gespecialiseerde artsen, psychologen of orthopedagogen, logopedisten en kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten).
 • Evaluatie van beperkingen en sterktes op verschillende domeinen (taal, communicatie, motoriek, …) en autismespecifiek onderzoek.
 • Indien mogelijk zullen gerichte onderzoeken worden aangeraden die de oorzaak van de problemen kunnen detecteren (vb. genetisch onderzoek)
 • Oriënteren naar de hulpverlening.

Coördinatieprogramma

 • Opstellen en coördineren van het hulpverleningsproces.
 • Verrichten van eventuele evaluaties.
 • Verstrekken van informatie aan het sociaal en familiaal netwerk. Er wordt dus niet voorzien in dagelijkse behandeling of begeleiding.
 • Overleg met het zorgnetwerk, de school, revalidatiecentrum, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, enz.

Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen met een vermoeden van een autismespectrumstoornis die nog geen definitieve diagnose kregen. Personen met een diagnose autismespectrumstoornis voor het coördinatieprogramma.

Het RCA hanteert 2 criteria om toegang te hebben tot het diagnoseprogramma:

 • Je bent ingeschreven in een Belgisch ziekenfonds.
 • Er is een vermoeden van autisme en er is nog geen formele of definitieve diagnose gesteld.

Voor het coördinatieprogramma is een diagnose binnen het spectrum van autismestoornissen een voorwaarde. Indien de diagnose niet in het RCA werd gesteld dan dient de diagnose aan de hand van een attest aangetoond te worden.

Hoe aanmelden?

Je neemt contact met één van de referentiecentra.

Na dit eerste contact ontvang je een vragenlijst om een administratief dossier op te stellen.

Je wordt uitgenodigd voor een eerste ontmoeting. De verantwoordelijke geneesheer zal samen met zijn teamleden evalueren of het diagnose - of coördinatieprogramma opgestart kan worden. Zo ja, dan wordt een aanvraag gedaan bij het RIZIV.

RCA Antwerpen

UCKJA (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Lindendreef 1
2020 Antwerpen
Tel.: 03/740 54 65
E-mail: rcautisme@zna.be
Website: www.zna.be/nl/zna-ukja/referentiecentrum-autisme

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen - COS

Prins Boudewijnlaan 43/6
2650 Edegem
Tel: 03 436 83 00
E-mail COS: cos@uza.be
Website: Autismespectrumstoornis (ASS) | UZA 

OLO vzw (volwassenen 18 tot 65 jaar)

Drie Eikenstraat 661
2650 Edegem
Tel: 03 633 98 99
E-mail: oc@olo.be
Website: www.olo-rotonde.be/afdelingen/diagnostiek/orientatiecentrum/

OPZ Geel

Dr. Sanodreef 4
2440 Geel
Tel: 014 57 90 00
E-mail: Anneleen.peeters@opzgeel.be
Website: www.opzgeel.be/nl/jongeren/RCA

RCA Gent

UZ - Gent afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

C. Heymanslaan 10 (Ingang 16, route 1600)
9000 Gent
E-mail: kinderpsychiatrie@uzgent.be
Website: www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/referentiecentrum-autisme/diagnoseprogramma-referentiecentrum-autisme

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen - COS

C. Heymanslaan 10 (ingang 81 - route 825)
9000 Gent
E-mail: info.cosgent@uzgent.be
Website: www.cosgent.be

De aanmelding kan bij één van beide subteams van het RCA:

 • COS-Gent: 09 332 57 44 (baby's, peuters, kleuters en begin lagere school).
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie: 09 332 48 74

RCA Leuven

Expertisecentrum voor Autisme - ECA 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking
Het diagnostisch onderzoek en de behandelcoördinatie gebeurt in Leuven of Hasselt:

 • Vleugel K, UPC KU Leuven, Campus Gasthuisberg
  Herestraat 49, 3000 Leuven
 • Antenne Hasselt, Jessa Ziekenhuis

Volwassenen
Het diagnostisch onderzoek en de behandelcoördinatie gebeurt in Leuven of Hasselt:

 • Atmosfeer, UPC KU Leuven, Campus Kortenberg
  Brusselsesteenweg 517, 3070 Kortenberg
 • Antenne Hasselt, Jessa Ziekenhuis

Aanmelden volgens doelgroep:

 • Kinderen, jongeren, volwassen met een licht verstandelijke beperking: 016 34 38 21
 • Volwassenen: 02 758 06 65 (dinsdag, woensdag of donderdag)

Meer informatie op de website van ECA: klik hier

RCA Brussel

UZ-Brussel

Laarbeeklaan, 101
1090 Jette
E-mail: RCA@uzbrussel.be
Website: www.uzbrussel.be/web/psychiatrie-paika-kidz/autismespectrumstoornissen

Aanmelden volgens doelgroep

 • Kinderen en jongeren tot 17 jaar: 02 477 60 72
 • Volwassenen: 02 477 60 12 

RCA UZ Brussel - Inkendaal (kinderen en jongeren tot 18 jaar)

Inkendaalstraat, 1
1602 Vlezenbeek
Tel: 02 531 51 11
E-mail: coördinatieRCA@inkendaal.be
Website: Inkendaal - RCA